Dokumenty

Statut Automobilklubu Cieszyńskiego

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Regulamin Sądu Koleżeńskiego

 

formularz członkowski A. Cieszyńskiego

numer konta bankowego: 98 1050 1083 1000 0023 4328 2899 ING Bank Śląski o/Cieszyn

Przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail i/lub nr telefonu komórkowego) jest niezbędne w celu nadania posiadaczowi karty uprawnień wynikających z programu Show your Card. Dane te będą wykorzystywane w związku z tym programem do celów statystycznych i kontrolnych. Dane mogą też być wykorzystywane do informowania o innych korzyściach wynikających z przynależności do organizacji zrzeszonej w Polskim Związku Motorowym (PZM). Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów będących własnością PZM lub w nim zrzeszonych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uczestnictwa w programie Show your Card oraz innych programach i korzyściach, obecnych i przyszłych, związanych z przynależnością do organizacji zrzeszonej w PZM. Członek klubu – właściciel danych ma prawo żądania poprawienia swoich danych w każdym czasie. Jednocześnie zobowiązuje się do informowania PZM o zmianach w danych, pod rygorem utraty świadczeń i korzyści oferowanych przez PZM członkom zrzeszonych w nim organizacji. Administratorem danych jest Polski Związek Motorowy, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierzowskiej 66.

 

procedura bezpieczeństwa

 

osoba do kontaktu: Radomir Motyl radomir.motyl@gmail.com

KALENDARZ WYDARZEŃ

Automobilklub Cieszyński na:

Kontakt

Automobilklub Cieszyński

ul. Plac Wolności 3
(były budynek policji)
43-400 Cieszyn
NIP: 548-007-65-07
czynne: poniedziałki 10:00-12:00

Zdjęcie Kontaktu