Walne Zebranie Członków Automobilklubu Cieszyńskiego

W dniu 19 lutego 2023 roku (niedziela) o godzinie 11:00 w Zespole Szkół Technicznych w Cieszynie, ul. Frysztacka 48 odbędzie się Walne Zebranie Członków Automobilklubu Cieszyńskiego.

 

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza (protokolanta) zebrania.
 3. Wybór Komisji Wyborczej, Uchwał i Wniosków.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Automobilklubu za lata 2019-2022.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 8. Sprawozdanie Komisji Wyborczej – przedstawienie kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 9. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 10. Wybory – Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 11. Dyskusja – wolne wnioski.
 12. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Zakończenie zebrania.

 

Zgodnie z § 26 Statutu Automobilklubu Cieszyńskiego w Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie klubu nie mający zaległości w opłacaniu składek członkowskich na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, czyli na dzień 31.12.2022 roku.

 

Automobilklub

Galeria

KALENDARZ WYDARZEŃ

Automobilklub Cieszyński na:

Kontakt

Automobilklub Cieszyński

ul. Plac Wolności 3
(były budynek policji)
43-400 Cieszyn
NIP: 548-007-65-07
czynne: pn 10-13, czw 15-16

Zdjęcie Kontaktu